Word vriend!

Waarom heeft de Stichting Matthäus Passion Edam uw steun nodig?

De stichting organiseert jaarlijks op Goede Vrijdag de Matthäus Passion in de Grote Kerk van Edam. Ieder jaar weer genieten velen van een mooie samenwerking tussen amateurmusici (koren) en beroepsorkest en solisten o.l.v. de dirigent. Met uw bijdrage wordt de artistieke kwaliteit en een prachtige traditievan bijna 25 jaar Matthäus-traditie veiliggesteld vooreen toekomstige generatie muziekliefhebbers. 

Vriend

Als vriend van Matthäus Passion Edam kiest u voor een jaarlijkse schenking van minimaal € 35,- (€ 50,- incl. partner). Dat bedrag zal per machtiging tot wederopzegging van uw bankrekening worden afgeschreven.
Wat mag u van ons verwachten:
• Uitnodiging voor gratis lezing of workshop.

• Tweemaal per jaar onze nieuwsbrief met actuele informatie over dirigent, koor en orkest.

Goede vriend

Als goede vriend maakt u jaarlijks minimaal € 100,- over. Uiteraard geniet u de voordelen van een vriend, maar er is meer:
Gratis toegang tot het jaarlijkse vriendenconcert.
• Gratis toegang voor een introducé bij dit vriendenconcert.

Boezemvriend

U wilt boezemvriend worden? Voor € 250,- of meer bieden wij u, naast de voordelen die goede vrienden genieten:
• Gratis toegang voor twee introducées bij het vriendenconcert.

Stuur ons een email (jaapvanoostveen@wxs.nl ) met uw adresgegevens en wij sturen u alle benodigde informatie en een machtigingsformulier.

ANBI – belastingvoordeel

De Stichting Matthäus Passion Edam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees verder over giften en belastingvoordeel: https://matthaus-passion.com/anbi/ 

Contactpersoon vrienden:

Caecilia van Stigt

Gouw 2

1153 PK Zuiderwoude

T 06 36396743 E info@caeciliavanstigt.nl