Culturele ANBI particulieren

Voordelen voor particulieren bij giften aan een culturele algemeen nut
beogende instelling (inkomstenbelasting)

Als u als particulier een gift doet aan een culturele ANBI dan komt deze in uw belastingaangifte voor 125% in aanmerking bij het bepalen van het bedrag dat u als giften in aftrek kan brengen. Doet u een gift van € 250 dan wordt in uw belastingaangifte gerekend met een gift van € 312,50 (125% van € 250) zonder dat het u iets extra’s kost.

Als u besluit tot het doen van een gift, dan heeft u de keuze uit een gewone gift of een periodieke gift. Een periodieke gift is een gift die is vastgelegd in een onderhandse of notariële schenkovereenkomst waarin de schenker verklaart in ten minste vijf jaarlijkse termijnen een bepaald bedrag te doneren. Andere giften worden aangemerkt als gewone giften. De keuze tussen een gewone- of een periodieke gift heeft invloed op uw fiscale voordeel.

Gewone giften

Gewone giften (zonder overeenkomst) Gewone giften zijn alleen 125% fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van al uw gedane giften per jaar aan een (culturele) ANBI het drempelbedrag overschrijdt. Het drempelbedrag is minimaal 1% van uw drempelinkomen, en minimaal € 60. Alles wat u meer schenkt, mag u aftrekken tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het inkomen in box 1, 2 en 3 zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Periodieke giften (met overeenkomst)

Periodieke giften aan een culturele ANBI zijn zonder beperkingen voor 125% fiscaal aftrekbaar. Dus hoe meer u doneert, hoe meer belastingvoordeel u heeft.

Voorbeeld netto belastingvoordeel bij een gewone en een periodieke gift.

Het netto voordeel bij een gewone gift is afhankelijk van de hoogte van uw drempelinkomen en uw leeftijd. In dit voorbeeld is uitgegaan van een leeftijd van 55 jaar en drempelinkomen van € 70.000. De gift is jaarlijkse € 250. Bij deze uitgangspunten levert de gift het volgende netto voordeel op:

 • Uw schenking (per jaar):
  • Zonder overeenkomst: € 250
  • Met overeenkomst: € 250
 • Aftrekbaar bedrag:
  • Zonder overeenkomst: € 0
  • Met overeenkomst: € 312,50* (125% van €250)
 • Belastingvoordeel:
  • Zonder overeenkomst: € 0 **
  • Met overeenkomst: € 155 (bij belastingtarief 49,5%)
 • U betaalt netto:
  • Zonder overeenkomst: € 250
  • Met overeenkomst: € 95

* Dit bedrag geeft u op bij de belastingdienst

Uit dit voorbeeld blijkt dat een schenking van € 250 u met een overeenkomst slechts € 95

Zonder overeenkomst Met overeenkomst
Uw schenking (per jaar) € 250 € 250
Aftrekbaar bedrag € 0 € 312,50* (125% van €250)
Belastingvoordeel € 0 ** € 155 (bij belastingtarief 49,5%)
U betaalt netto € 250 € 95

* Dit bedrag geeft u op bij de belastingdienst

** NB: bij giften zonder schenkingsovereenkomst en onder het drempelbedrag

Uit dit voorbeeld blijkt dat een schenking van € 250 u met een overeenkomst slechts € 95 kost.

Onderhandse schenkovereenkomst

Een schenkovereenkomst is snel geregeld en bovendien gratis: u vult de schenkovereenkomst en betalingsvolmacht  in en krijgt een door ons aangevulde en ondertekende kopie teruggestuurd. U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het minimumbedrag voor een onderhandse akte is vastgesteld op € 80 per jaar*, het maximumbedrag is € 5.000. De overeenkomst loopt na de door u aangeven periode vanzelf af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

˟Sinds 1 januari 2014 is de tussenkomst van een notaris niet meer nodig en kunnen alle periodieke giften in een (onderhandse) schenkingsovereenkomst vastgelegd worden.

Vragen?

Voor meer informatie over schenkingsovereenkomsten kunt u contact opnemen met onze penningmeester via het contactformulier.

Zie ook hier: belastingdienst.nl

Download Schenkovereenkomst
Download Betalingovereenkomst

Wilt u begunstiger worden van de Matthäus Passion Edam?

Neem dan contact op met het bestuur van de stichting.