Organisatie

De Stichting Matthäus Passion Edam heeft tot doel: jaarlijks een uitvoering realiseren die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek; optimale samenwerking bereiken tussen amateurmusici (koren) en beroepsorkest en solisten en Edam op de kaart zetten als Matthäuslocatie.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het zonder winstoogmerk organiseren van uitvoeringen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, elk jaar op Goede Vrijdag in de Grote Kerk van Edam.

Bestuur

Caecilia van Stigt, voorzitter, Jaap van Oostveen, secretaris, Hester Beek, penningmeester en Jan Sparreboom, artistieke en muzikale zaken, Kees Mijinke .

Koorwerkgroep

Tiny Janssens, Hans Mijnen

Vrijwilligers

Kees Molenaar, Dirk de Waart, Arie de Waart, Nelleke Rentenaar, Eva van Royen, Hans van Royen, Nico Visjager, Toos Asselbergs, Joop Asselbergs, Jopie Gunter, Ineke van Lenteren, Theo van Baar, Tom Kras, Jan van Dijk, Jaap Ooms, Jan van Baar, Marijke Snoeijs, Peter Hondius, Jaap Plat, Stef Spigt, Ria Rolvink, Ron Booij (website). Coördinatie: Jet Quant.

ANBI

De Stichting Matthäus Passion Edam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees verder over giften en belastingvoordeel

Financiën

Hoe worden de uitvoeringen van de Matthäus Passion in Edam betaald? Hier leest u meer over de financiën.