Privacyverklaring

Als u kaarten aanschaft via internet, dan vraagt Ticketkantoor naar uw e-mailadres om de aankoop te bevestigen. Ons bestuur heeft inzage in die verkoopregistratie. Daaruit nemen wij de e-mailadressen die u zelf ingevuld heeft over en verzamelen die in een Excelbestand. Dat gebeurt op een pc of laptop die beschermd is met een wachtwoord en een firewall.

Wij beheren het bestand. Contactpersoon is ons bestuurslid Jan Sparreboom (j.sparreboom@quicknet.nl). Wij gebruiken dat Excelbestand eenmaal per jaar en uitsluitend voor de aankondiging van de komende uitvoering van de Matthäus Passion Edam.

U kunt altijd vragen naar uw gegevens en ze laten veranderen, verbeteren of schrappen. Op de website www.matthaus-passion.com worden geen gegevens verzameld. De website maakt ook geen gebruik van cookies.