Particulieren

Particulieren kunnen begunstiger worden van de Matthäus Passion Edam. Begunstigers betalen € 85,- per persoon en krijgen een gereserveerde plaats, waarvan er in totaal 70 beschikbaar zijn.

Deze kaarten zijn vanaf zaterdag 6 januari 2024 via deze website te koop.

Wilt u een schenking doen aan de Matthäus Passion Edam? Neem dan contact op met het
bestuur van de stichting.

Culturele Anbi-status

De Stichting Matthäus Passion Edam is bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Het is interessant om culturele instellingen financieel te ondersteunen, omdat u de gift kunt aftrekken in de belastingaangifte. In de belastingaangifte wordt daarbij rekening gehouden met een (fictieve) verhoging. Met andere woorden: bij de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van de gift wordt met een hoger bedrag rekening gehouden dan u daadwerkelijk heeft betaald.

Wilt u als particulier meer weten over giften en de fiscale aftrekbaarheid aan een culturele ANBI?
Klik dan hier.

Wilt u een schenking doen aan de Stichting Matthäus Passion Edam?

Neem dan contact op met het bestuur van de stichting.