Organisatie

Doelstelling

De Stichting Matthäus Passion Edam heeft tot doel: jaarlijks een uitvoering realiseren die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek; optimale samenwerking bereiken tussen amateurmusici (koren) en beroepsorkest en solisten en Edam op de kaart zetten als Matthäuslocatie.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het zonder winstoogmerk organiseren van uitvoeringen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, elk jaar op Goede Vrijdag in de Grote Kerk van Edam.

Bestuur
John van Voorst, voorzitter
Joop Asselbergs, secretaris
Hester Beek, penningmeester
Jan Sparreboom, artistieke en muzikale zaken

Koorwerkgroep
Tiny Janssens
Hans Mijnen

Vrijwilligers
Kees Molenaar, Dirk de Waart, Arie de Waart, Dorine van der Steen, Nelleke Rentenaar, Eva van Royen, Hans van Royen, Nico Visjager, Toos Asselbergs, Jack Plat, Jantien Taams, Jopie Gunter, Ineke van Lenteren, Theo van Baar, Jaap Houtman, Tom Kras, Jan van Dijk, Wim de Graaf, Jaap Ooms, Jan van Baar. Coördinatie: Jet Quant.

Financiën
De stichting verwerft inkomsten op de volgende wijze:
– donaties van instellingen, bedrijven en particuliere begunstigers
– subsidie van de gemeente Edam-Volendam
– kaartverkoop.

De inkomsten worden op een rekening gestort die op naam staat van de Stichting Matthäus Passion Edam. De penningmeester legt rekening en verantwoording af aan het bestuur. De financiële middelen van de stichting worden alleen aangewend voor kosten die direct samenhangen met de organisatie van de jaarlijkse uitvoering. De organisatie berust volledig op de inzet van vrijwilligers. Ook de bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Download hier de financiële verantwoording over 2016.


Informatie
Secretariaat: Sijmen Grootstraat 23, 1135 HN Edam
Bestuur: tel. 06 20121233, e-mail: j.asselbergs@quicknet.nl
Koorwerkgroep: tel. 0299 371959, e-mail: tjanssens@kpnmail.nl
Advies en zakelijke ondersteuning: 
Caecilia van Stigt
,  www.caeciliavanstigt.nl
Website: Paul Houkes

Rabobank  NL16RABO 0385626177 | Kamer van Koophandel  36053384 | RSIN  810674385

Bezoek ons ook op Facebook!