Organisatie

De Stichting Matthäus Passion Edam heeft tot doel: jaarlijks een uitvoering realiseren die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek; optimale samenwerking bereiken tussen amateurmusici (koren) en beroepsorkest en solisten en Edam op de kaart zetten als Matthäuslocatie.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het zonder winstoogmerk organiseren van uitvoeringen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, elk jaar op Goede Vrijdag in de Grote Kerk van Edam.

Bestuur

Caecilia van Stigt (voorzitter), Jaap van Oostveen (secretaris), Hester Beek (penningmeester), Jan Sparreboom (artistieke en muzikale zaken), Kees Mijnke, Jaap Ooms en Andrea van der Veen (PR en communicatie).

Koorwerkgroep

Tiny Janssens en Hans Mijnen

Meezingen? Neem contact op met de koorwerkgroep over de voorwaarden.

Vrijwilligers

Kees Molenaar, Nelleke Rentenaar, Eva van Royen, Toos Asselbergs, Trudi van Leuzen, Joop Asselbergs, Ineke van Lenteren, Theo van Baar, Jan van Dijk, Jaap Ooms, Jan van Baar, Peter Hondius, Peter Versteijne, Jaap Plat, Stef Spigt, Ria Rolvink, Rob van der Spek, Bas Timmermans (website). Coördinatie: Jet Quant.

Vrijwilliger worden bij de Matthäus Passion Edam?

Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator van de Matthäus Passion Edam, Jet Quant.