Financiën

De stichting verwerft inkomsten op de volgende wijze:

  • donaties van instellingen, bedrijven en particuliere begunstigers
  • subsidie van de gemeente Edam-Volendam
  • kaartverkoop
De inkomsten worden op een rekening gestort die op naam staat van de Stichting Matthäus Passion Edam. De penningmeester legt rekening en verantwoording af aan het bestuur. De financiële middelen van de stichting worden alleen aangewend voor kosten die direct samenhangen met de organisatie van de jaarlijkse uitvoering. De organisatie berust volledig op de inzet van vrijwilligers. Ook de bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 
Subsidiegevers

Bedrijven, fondsen en overheden die de Matthäus Passion Edam steunen zijn:

 
 

Brandende kaarsen: UEV uitvaartverzorgingBrandende kaarsen: UEV uitvaartverzorging

Begunstigers
Ook particulieren kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om begunstiger te worden. Begunstigers betalen € 85,- per persoon en krijgen een gereserveerde plaats, waarvan er in totaal 70 beschikbaar zijn.
 
Wat kost de uitvoering? 

Winst & verlies 2021

Balans 2021