Financiën

De dekking van de jaarlijkse uitvoering bestaat uit inkomsten uit kaartverkoop, subsidie van de gemeente Edam-Volendam en donaties van particuliere begunstigers en bedrijfsbegunstigers, en vermogensfondsen. De financiële middelen van de stichting worden alleen aangewend voor kosten die direct samenhangen met de organisatie van de jaarlijkse uitvoering. De organisatie berust volledig op de inzet van vrijwilligers. Ook de bestuursleden doen hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

Download hier het financieel jaarverslag van 2022

Wilt u begunstiger worden van de Matthäus Passion Edam?

Neem dan contact op met het bestuur van de stichting.

Neem contact op