Disclaimer

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot beeld- en
geluidsmateriaal op deze website te achterhalen en te vermelden. Eenieder die meent dat
zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om
zich tot ons te wenden.

Kaartverkoop

Koop nu uw toegangskaarten voor de uitvoering van de Matthäus Passion op 29 maart 2024. Losse kaarten voor het concert kosten €38,50. Dit is inclusief boekingskosten.