Contact

Secretariaat Stichting Matthaus-Passion Edam: Baandervesting 54 1135 DE  Edam

Bestuur: tel. 06-51159403, e-mail: jaapvanoostveen@wxs.nl

Koorwerkgroep: tel. 0299 371959, e-mail: tjanssens@kpnmail.nl

Rabobank NL16RABO 0385626177 | Kamer van Koophandel 36053384 | RSIN 810674385

Bezoek ons ook op Facebook!