Begunstigers

De Matthäus Passion in de Grote Kerk van Edam kan alleen worden georganiseerd met bijdragen van subsidiegevers, fondsen en bedrijven. De gemeente Edam-Volendam, het Edamse bedrijfsleven en Edamse fondsen ondersteunden ook in 2018 onze uitvoering.

Ook particulieren kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om begunstiger te worden. Begunstigers betalen 75 euro per persoon en krijgen een gereserveerde plaats, waarvan er in totaal 75 beschikbaar zijn.