Bedrijven

Voordelen voor bedrijven bij giften aan een culturele algemeen nut beogende instelling
(vennootschapsbelasting)

Als u als bedrijf belastingplichtig bent voor de vennootschap dan komt een gift aan een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI) in uw belastingaangifte voor 150% in aanmerking bij het bepalen van het bedrag dat u als giften in aftrek kan brengen. Doet u een gift van € 250 dan wordt in uw belastingaangifte gerekend met een gift van € 375 (150% van € 250) zonder dat het uw bedrijf iets extra’s kost. Aan deze verhoging zit echter wel een maximum van € 100.000.

Om als bedrijf voor aftrek in aanmerking te komen moet de gift minimaal € 40 zijn. Daarnaast kunt u maximaal 5% van de totale fiscale winst als giften aftrekken. Een gift is alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Behaalt u in een jaar geen winst dan is de gift ook niet aftrekbaar.

In de vennootschap wordt een gift niet als kosten in de fiscale winst opgenomen maar als een vermogensmutatie verwerkt. De correctie op het belastbaar bedrag vindt extracomptabel plaats zodat de gift uiteindelijk wel een positieve invloed heeft op het belastbare bedrag. Maakt uw onderneming in enig jaar verlies, maar wilt u ons wel ondersteunen dan is het verstandig om ons te sponsoren.

Een sponsorbedrag wordt in de aangifte van uw bedrijf aangemerkt als een kostenpost en is dus altijd aftrekbaar. Het nadeel is dat u dan slechts 100% kunt aftrekken in plaats van 150% bij een gift.

Vragen?

Voor meer informatie over schenkingsovereenkomsten kunt u contact opnemen met onze penningmeester via het contactformulier.

Wilt u als bedrijf meer weten over giften en de fiscale aftrekbaarheid van een culturele ANBI
klik dan hier.

Wilt u begunstiger worden van de Matthäus Passion Edam?

Neem dan contact op met het bestuur van de stichting.

Neem contact op