Auditie

De Stichting Matthäus Passion Edam organiseert volgend jaar alweer voor de negentiende keer op rij de traditionele en landelijk bekende uitvoering van Bachs Matthäus Passion in de Grote kerk van Edam.

Auditiedatum: zaterdag 3 november 2018 Edam

Wil je als koorzanger met een hoog muzikaal ambitieniveau hieraan meewerken, dan dagen we je uit om op zaterdag 3 november 2018 in Edam te auditeren.

Wij verwachten dat je een zelfstandige zangroutine hebt en dat je vertrouwd bent met het notenbeeld van Bachs MP (of je dat zelf eigen kunt maken). Ook luisteren we of je stem qua timbre past in het bestaande klankbeeld.

Bij geschiktheid bieden wij je directe plaatsing in een van de twee vocale ensembles (ieder niet groter dan 32 zangers). Daarbij willen we rekening houden met een eventuele voorkeur.

Wij gaan er vanuit dat je dan ook de drie studiezaterdagen voorafgaand aan de Goede Vrijdag 19 april 2019 aanwezig bent.

Als blijkt dat ondanks muzikaliteit en geschikte stem de notenkennis nog meer studie vergt, dan heb je de mogelijkheid tijdens de drie studiedagen “in de bank” mee te zingen ter voorbereiding voor plaatsing het jaar erop.

Beluister voor een indruk van de koren hier enkele muziekfragmenten.

Voor meer informatie over de auditie en het project kun je contact opnemen met Tiny Janssens van de koorwerkgroep: tel. 0299 – 371959, e-mail: tjanssens@kpnmail.nl