Auditie

Audities voor het Matthäuskoor

In het Matthäuskoor Edam is plaats voor koorzangers die het hoge ambitieniveau van de uitvoering van Bachs Matthäus Passion een uitdaging vinden. Beide koren zijn niet groter dan 32 zangers, het orkest speelt op authentieke instrumenten en de uitvoering is in de prachtige ambiance van de Grote Kerk in Edam op de Goede vrijdag 19 april 2019. Inmiddels al 18 jaar op rij een uitverkocht huis. Met recht een traditie.

Auditiedatum: zaterdag 3 november 2018 Edam

Zangers die beschikken over voldoende zangroutine en die vertrouwd zijn met het notenbeeld van Bachs Matthäus Passion (of zich dat zelfstandig eigen kunnen maken), worden uitgenodigd te auditeren.

Ook wordt nadrukkelijk geluisterd of de stem qua timbre in het bestaande klankbeeld past. Luister zelf naar de Muziekfragmenten uitvoering 2018

Er is geen wachtlijst voor zangers die geschikt zijn. Zij worden meteen geplaatst. Als iemand qua timbre en stem wel in het koor zou passen, maar bijvoorbeeld nog onvoldoende vertrouwd is met het notenbeeld van de Matthäus Passion, is er de mogelijkheid om de drie studiedagen ‘in de bank’ mee te zingen ter voorbereiding voor plaatsing het jaar erop.

Meer informatie over het project is te krijgen bij  Tiny Janssens van de koorwerkgroep: tel. 0299 – 371959, e-mail: t.janssens@kpnmail.nl