Auditie

Audities voor het Matthäuskoor

In het Matthäuskoor Edam is geregeld plaats voor koorzangers die het hoge ambitieniveau van de uitvoering van Bachs Matthäus Passion een uitdaging vinden. Beide koren zijn niet groter dan 32 zangers, het orkest speelt op authentieke instrumenten en de uitvoering is in de prachtige ambiance van de Grote Kerk in Edam op de Goede Vrijdag. Inmiddels al 17 jaar op rij een uitverkocht huis. Met recht een traditie.

Zangers die beschikken over voldoende zangroutine en die vertrouwd zijn met het notenbeeld van Bachs MP (of zich dat zelfstandig eigen kunnen maken), kunnen twee keer per jaar meedoen aan een auditie. Dan wordt geluisterd of de stem qua timbre in het bestaande klankbeeld past. Luister zelf naar enkele koorfragmenten.

Meer informatie over het project is te krijgen bij  Tiny Janssens van de koorwerkgroep: tel. 0299 – 371959, e-mail: tjanssens@kpnmail.nl.